tietokone

Toiminnanohjausjärjestelmä – ERP

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP -järjestelmä (Enterprice Resource Planning), yhdistää ketjun lailla yrityksen eri osa-alueet, kuten tuotannon, logistiikan, myynnin ja laskutuksen, asiakkuudenhallinnon ja henkilöstönhallinnon. Nykypäivänä toiminnanohjausjärjestelmät ovat erilaisista osioista rakennettuja kokonaisuuksia. Osioita voidaan ostaa ja lisätä sen mukaan, mitä yritys missäkin vaiheessa tarvitsee. Johtuen toiminnanohjausjärjestelmien monimutkaisuudesta ja ylläpidon haasteista, yritykset ovat siirtyneet itse kehitetyistä järjestelmistä valmiisiin ohjelmistoihin.

elämäntilanne, yleistieto

Millä nyt saa statusarvoa?

Statussymbolit ovat muuttuneet viime vuosina merkittävästi. Bemari, nopeat veneet ja golf eivät ole enää ainoita statussymboleita vaan joukkoon on noussut yllättäviäkin asioita. Itse asiassa voisi sanoa, että golf ja tennis ovat jo menettäneet statusasemansa. Tutkija Mika Pantzarin mukaan puhtaus, paikallisuus, aitous ja aika ovat nykypäivän nousevia arvoja ja niistä ovat lähtöisin myös uudet statussymbolit. Perheen parissa vietetty aika koetaan nykyään arvokkaampana ja merkityksellisempänä kuin koskaan aiemmin. Myös trendianalyytikko Perhosvaikutus-yhtiöstä on huomannut sen, että hitaammasta elämäntavasta on tullut todellista statusta.

teknologia

Digitaalipaino

Digitaalipaino on painotekniikka, jossa kuva muodostetaan paperille suoraan digitaalisesta lähteestä. Varsinkin pienien määrien sekä persoonallisten kappaleiden painattamiseen digitaalipaino on erityisen hyvä. Verrattuna perinteiseen painoon, digitaalipaino on monella tavalla erilainen. Jokaisen arkin pinta muodostetaan erikseen, jolloin kaikkiin arkkeihin voidaan tuottaa erilaista sisältöä niin haluttaessa. Tällöin graafinen suunnittelu pääsee loistoonsa, koska suunnittelijalla on enemmän mahdollisuuksiaan toteuttaa itseään.

yleistieto

Luottoluokitus

Luottoluokitus on luottoluokittajan tekemä arviointi velan tai velallisen luottoriskistä suhteutettuna muihin velallisiin ja velkoihin. Eli käytännössä luottoluokituksella kerrotaan kuinka suuri riski velallisella on joutua maksukyvyttömyystilaan. Korkein luottoluokitus on AAA (esimerkiksi Alexandria pankkiiriliike). Muita luokituksia ovat mm. AA, A, BBB, BB ja niin edelleen. Vaikka luottoluokitukset vaikuttavat samankaltaisilta, ne eivät kuitenkaan ole verrattavissa toisiinsa.

elämäntilanne

Perintä

Saatavien perintä tarkoittaa lain mukaan kaikkia niitä keinoja, joiden avulla pyritään saamaan velallinen maksamaan velkojan lailliset saatavat. Perintälaki ei sovellu käytettäväksi velkomiseen tuomioistuimessa tai ulosotto perintään. Perintä kuuluu joko alkuperäiselle velkojalle tai toimeksisaajalle. Perintätoiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa, ja tästä syystä toimintaa harjoittavan pitää olla rekisteröityneenä Etelä-Suomen lääninhallituksen ylläpitämään rekisteriin. Luvanvaraisuudesta johtuen perintätomintaa Suomessa harjoittavat perintätoimistot.

teknologia

Sähköhammasharjat

Sähköhammasharja on laite, jolla puhdistetaan hampaat. Sähköhammasharjat ovat seuraava kehitysaskel käsikäyttöisestä hammasharjasta. Alkunsa sähköllä toimivat hammasharjat saivat 1950-luvulla ja vielä nykypäivänäkin useat sähköhammasharjat käyttävät samaa tekniikkaa: sähkömoottori liikuttaa harjaspäätä. Uudempi tekniikka käyttää ultraääntä hyväkseen. Ultraäänen avulla liikutetaan koko sähköhammasharjan harjasosaa. Tällä tekniikalla toimivia sähköhammasharjoja kutsutaan yleisesti Sonic-harjoiksi. Uutta tekniikkaa käyttävät sähköhammasharjat värähtelevät jopa 33000 kertaa minuutissa. Johtuen Sonic-hammasharjan nopeasta värähtelystä saattaa sen käyttö aluksi hieman kutittaa.

harrastukset, tietokone

Blogin perustaminen

Sana blogi tulee englannin kielen termistä weblog, jolla alun perin tarkoitettiin verkkoon kirjoitettavaa päiväkirjaa – lokia. Blogissa on mahdollista julkaista tekstin lisäksi myös kuvia, videokuvaa ja ääntä. Uudet tekstit ovat helposti löydettävissä (yleensä sivun yläreunassa) ja vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttamattomina uusista teksteistä huolimatta. Tavallisiin verkkosivuihin verrattuna blogeille on tunnusomaista muun muassa ajankohtaisuus, linkitykset, henkilökohtainen näkökulma sekä kommentointimahdollisuus. Blogien suosio on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla. Aihealueet vaihtelevat niin yritysmaailman kuumimmista trendeistä aina harrastuksiin, muotiin ja vaikkapa neulontaan. Nykyisin jokaisen on helppoa ja nopeaa perustaa itselleenkin oma blogi. Mutta miten se sitten tapahtuu?