strategiointi, työ

Henkilöstön kehittäminen osana henkilöstöstrategiaa

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan jokin tavoite. Yrityselämässä strategioita on eritasoisia. Strategia määräytyy sen mukaisesti, miten laajaa osaa yrityksen toiminnasta se käsittää. Kokonaisstrategia voidaan jakaa osastrategioihin, kuten esimerkiksi henkilöstöstrategia. Osastrategiat taas voidaan jakaa pienempiin palasiin, esimerkiksi henkilöstön kehittäminen on osa henkilöstöstrategiaa.