Uncategorized, yleistieto

Markkinoinnin historia

Markkinointi on käsitteenä keskitty noin 100 vuotta sitten massatuotannon lisääntymisen aikaan. Tuolloin loppuasiakkaiden ja tuottajien välille syntyi kuilu, jota paikkaamaan tarvittiin markkinoijia ja myyjiä. Tieteellisenä opinalana markkinointia alettiin pitämään 1950-1960-luvulla. 1980-1999 luvulla markkinointi pirstaloitui useisiin eri alateemoihin kuten telemarkkinointi, tv-markkinointi, radio-markkinointi, suhdemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, asiakassuhdemarkkinointi jne. Kun taas 2000-luvulla alettiin puolestaan puhumaan integroidusta markkinointiviestinnästä.

Uncategorized

Sähköisen arkistoinnin hyödyt

Sähköinen arkistointi lisääntyy koko ajan ja sen etuja perinteiseen paperiarkistointiin ovat: asiakirjat ja muu aineisto ovat koottuna yhteen paikkaan dokumentteja voi selata usea eri henkilö yhtä aikaa dokumentteja on mahdollista fyysisesti useasta eri paikasta dokumentit on luokiteltu ja siten ne ovat haettavissa nopeasti arkisto ei vie paljon fyysistä tilaa arkiston avulla tehdään selviä kustannussäästöjä Lisäksi sähköinen arkistointi parantaa myös tietoturvaa, silloin kun arkistojen sähköinen salaus tehdään huolella. Salaamattoman aineiston riskinä on sen sijaan aineiston helppo ja nopea kopiointi – jälkiä jättämättä.

Uncategorized

Hammaslääkäripula kasvattaa jonoja

Hammaslääkäriin pääseminen vaatii ympäri maata paitsi ennakointia niin myös pitkää pinnaa, sillä keskimäärin ajan kunnalliselle hammaslääkärille saa vasta 3-6 kuukauden päähän! Siinä ajassa pienikin reikä hampaassa ehtii jo kasvaa suureksi ja tulehduttaa saamalla ientä ja viereistäkin hammasta. Vaikka kunnallisten hammashoitoloiden jonoja on pyritty jo vuosia purkamaan hoitoseteleillä, joilla voi käydä yksityiselle hammaslääkärillä kunnallisen hammashoitolan hinnalla, saattaa hoitoseteliäkin joutua odottamaan useita kuukausia.

Uncategorized

Elämysmatka edessä!

Nyt on jo lähtö miltei käsillä! Olen lähdössä vuodeksi Australiaan matkustelemaan ja työskentelemään. Olen haaveillut tästä reissusta jo vuosien ajan ja puoli vuotta sitten otin vihdoin itseäni niskasta kiinni ja laitoin rattaat pyörimään. Minua on estänyt lähetämästä jo monesti lukematon määrä tekijöitä. Työ, parisuhde, asunto.. Aina jokin asia on ollut esteenä lähdölleni. Kun määräaikaista työsopimustani ei jatkettu otin sen selvänä merkkinä siitä, että nyt kaikki tähdet ovat linjassa. Suurin huoleni oli tosin suuri määrä huonekalujani ja omaisuuttani. Asunnostani olin valmis luopumaan, mutta huolella keräämistäni kalusteista en niinkään. Tiedustelin kaikki ystäväni ja sukulaiseni läpi pystyisikö kukaan säilyttämään omaisuuttani matkan ajan, mutta ilmeisesti tilantarve on varsinainen epidemia.

Uncategorized

Matkalaskuun tutustumista

Lähden ensi viikolla elämäni ensimmäiselle työmatkalle ulkomaille. Lähden niinkin eksoottiseen maahan kuin Englanti. Joudun kuitenkin nyt tutustumaan matkalasku käytäntöön. Olen ihan untuvikko kyseisen käytännön kanssa ja olenki nyt suffannut netissä infon perässä. Tämän verran sain selville: Kyseessä on periaatteessa lasu minulta työnantajalle. Eli kaikki kulut, jotka matkan aikana menevät omasta pussistani, voin laskuttaa työnantajaltani. Tähän ei siis tietenkään kuuluu tuliaisshoppailu tai lasilliset työpäivän jälkeen.

Uncategorized

Kiinteistönvälitys

Kiinteistönvälitysalalle haluavat voivat nykyään suorittaa kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon.  LKV tutkinto koulutus valmistaa tutkinnon opiskelevan paitsi kiinteistöjen ja huoneistojen myyntiin ja vuokraukseen niin myös arviointiin. Vaikka ammattitutkinto on hyvä perusta alalle pyrkiville, todellisuudessa kiinteistönvälittäjäksi opitaan kunnolla vasta tekemällä käytännön työtä – kuten moniin muihin ammatteihin. Parhaita opettajia ovatkin oikeastaan kokeneet kollegat. Kiinteistönvälittäjän tulee olla yrittäjähenkinen Alalle hakeutuvien on hyvä olla oma-alotteisia, aktiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Myös tavoittellisuutta on tekemisessä oltava, sillä tulotaso riippuu pitkälti omasta tekemisestä. Yrittäjähenkisyys näkyy myös työpäivien pituudessa ja viikonlopputöissä, sillä asiakkaita tavataan pääasiassa heidän vapaa-ajallaan. Kiinteistönvälittäjän työ onkin useimmiten sekä päivä- että iltavuoroa sekä viikonloppuvuoroja! Tyypilliseen kiinteistönvälittäjän työpäivään kuuluu sähköpostien lukemista ja kirjoittamista, paperitöitä kuten kauppakirjojen laatimista, yhteistyökumppaneihin yhteydenpitoa eli pankkeihin ja isännöitsijöihin, sekä tietysti asuntojen näyttöjä iltaisin. Kiinteistönvälittäjä hyötyy stressinsietokyvystä ja ihmistuntemuksesta Asuntomarkkinoilla markkinaspekulaatioidenkin kirjo on erityisesti taantuman aikaan melkoinen, johon myös vilkkaana käyvä yleinen keskustelu  vaikuttaa osaltaan vaikuttaa. Kiinteistönvälittäjän on hyvä omistaa hyvät hermot ja stressinsietokykyä…

Uncategorized

Ideoita ja vinkkejä lastenjuhliin

Onnistuneet lastenjuhlat eivät oikeastaan vaadi muuta kuin innostuneet lapset, mukavaa yhdessä tekemistä ja lapsien ilosta aidosti nauttivia aikuisia. Siinä missä lapset osaavat nauttia jo ihan yksinkertaisimmistakin pippaloista, aikuiset sen sijaan tykkäävät järjestellä kaikennäköisiä teemajuhlia. Seuraavaksi esittelen muutamia ideoita ja vinkkejä lastenjuhlien suunnitteluun.

Uncategorized

Piensijoittajat

Yksityishenkilöä, joka sijoittaa pienen osan tuloistaan osakkeisiin tai rahastoihin, kutsutaan piensijoittajaksi tai osakesäästäjäksi.  Pörssisäätiön vuoden 2009 tekemän kotitalouksien säästämistutkimuksen mukaan piensijoittajia eli arvopapereiden omistajia on jopa puolet kotitalouksista eli noin 1,2 miljoonaa taloutta!  Piensijoittajien sijoittaminen ei ole taantumasta huolimatta vähentynyt, ainoastaan sijoituskohteet ovat vaihtunut riskittömämpiin vaihtoehtoihin. Arvopaperisijoitusten arvo on useimmiten 2 000-10 000 euroa. Piensijoittaja on useimmiten työssäkäyvä palkansaaja tai eläkeläinen, joka ei ota lainaa sijoituksiinsa vaan rahoittaa ne säästöillään tai pääomatuloillaan. Tyypillisin arvopaperisijoittaja on korkeasti koulutettu, suurituloinen ja yli 50-vuotias.