strategiointi, työ

Henkilöstön kehittäminen osana henkilöstöstrategiaa

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan jokin tavoite. Yrityselämässä strategioita on eritasoisia. Strategia määräytyy sen mukaisesti, miten laajaa osaa yrityksen toiminnasta se käsittää. Kokonaisstrategia voidaan jakaa osastrategioihin, kuten esimerkiksi henkilöstöstrategia. Osastrategiat taas voidaan jakaa pienempiin palasiin, esimerkiksi henkilöstön kehittäminen on osa henkilöstöstrategiaa.

Hyvä strategia on välttämätöntä yrityselämässä. Mikään strategia ei kuitenkaan ole täydellinen, ja tästä syystä strategia saattaa muuttua kokonaistilanteesta riippuen.

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategia on strategia, jolla on tarkoitus päästä yrityksen henkilöstöasioiden tavoitteelliseen tilaan. Henkilöstöstrategiaan kuuluu läheisesti henkilöstöorganisaatio sekä sen kehitys- ja henkilöhankintasuunnitelmat. Esimerkiksi rekrytointistrategia on yksi osa henkilöstöstrategiaa.

Keskeisin henkilöstöstrategian tavoite on henkilöstöasioiden suunnitelmallinen hoitaminen.

Henkilöstöstrategiaa voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  1. Henkilöstösuunnittelu
  2. Rekrytoinnin suunnittelu yrityksen strategian mukaisesti
  3. Palkkaamisen/työhönoton suunnittelu
  4. Työntekijän perehdyttäminen ja opastus
  5. Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen tärkeää

Henkilöstön jatkuva kehittäminen ja koulutus ovat tärkeä osa yrityksen kehitystä. Erilaiset yrityksille tarjottavat, erikoiskoulutukset ovat oiva tapa lisätä osaamista. Osaamisen kautta mahdollistetaan uudet innovatiiviset ratkaisut yrityksessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *