elämäntilanne, yleistieto

Millä nyt saa statusarvoa?

Statussymbolit ovat muuttuneet viime vuosina merkittävästi. Bemari, nopeat veneet ja golf eivät ole enää ainoita statussymboleita vaan joukkoon on noussut yllättäviäkin asioita. Itse asiassa voisi sanoa, että golf ja tennis ovat jo menettäneet statusasemansa. Tutkija Mika Pantzarin mukaan puhtaus, paikallisuus, aitous ja aika ovat nykypäivän nousevia arvoja ja niistä ovat lähtöisin myös uudet statussymbolit. Perheen parissa vietetty aika koetaan nykyään arvokkaampana ja merkityksellisempänä kuin koskaan aiemmin. Myös trendianalyytikko Perhosvaikutus-yhtiöstä on huomannut sen, että hitaammasta elämäntavasta on tullut todellista statusta.