asuminen

Tontin ostaminen

Tontin ostamisessa maapohja vaihtaa omistajaa. Maatontin kohdalla tontin voi yleensä ostaa ilman suurempaa kauppakirjojen lähilukua, mutta rantarakentamisessa säännöt ovat tiukemmat. Rantatontin uskaltaa miltei aina ostaa metsäyhtiöiltä ja kiinteistönvälittäjiltä, sillä kiinteistönvälittäjää sitoo laki kertoa ostajalle kaikki tarpeelliset asiat. Välittäjän tulee tietää aina myytävänsä kohteen rakentamisedellytykset.