tietokone

Toiminnanohjausjärjestelmä – ERP

toiminnanohjausjärjestelmä on kuin ketjuToiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP -järjestelmä (Enterprice Resource Planning), yhdistää ketjun lailla yrityksen eri osa-alueet, kuten tuotannon, logistiikan, myynnin ja laskutuksen, asiakkuudenhallinnon ja henkilöstönhallinnon.

Nykypäivänä toiminnanohjausjärjestelmät ovat erilaisista osioista rakennettuja kokonaisuuksia. Osioita voidaan ostaa ja lisätä sen mukaan, mitä yritys missäkin vaiheessa tarvitsee. Johtuen toiminnanohjausjärjestelmien monimutkaisuudesta ja ylläpidon haasteista, yritykset ovat siirtyneet itse kehitetyistä järjestelmistä valmiisiin ohjelmistoihin.

ERP -järjestelmien avulla pyritään saavuttamaan tehokkaasti toimiva yritys, sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Johtuen reaaliaikaisesta, samaan tietokantaan tallennettavasta tiedosta, kaikkien yrityksen osa-alueiden tulisi olla selvillä siitä missä mennään. Ennen toiminnanohjausjärjestelmiä näin ei ollut, vaan tiedon siirtoa osastojen välillä jouduttiin odottamaan jopa päiviä.

Nykyään jokaisella hieman isommalla yrityksellä on olemassa jonkinlainen toiminnanohjausjärjestelmä. ERP korvaa yhä enemmissä määrin manuaalisesti käsiteltävät kirjanpidot.

One comment

  1. ERP-Mikko

    Hyvä kirjoitus! Nykyään toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) alkaa olla välttämätön vähänkään isommalle yritykselle. Yrityksen talouden ja toiminnan lyhyen ja keskipitkän aikavälin suunnittelu on yritysten kannattavuuden kannalta yhä tärkeämpi asia. Toiminnanohjausjärjestelmiä pk-yrityksille tarjoaa myös tietotekniikan palveluyritys EmCe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *