yleistieto

VoIP

VoIPVoip eli Voice Over Internet Protocol tarkoittaa tekniikkaa, jossa ääntä siirretään reaaliajassa ip-protokollaa käyttävän verkon välityksellä. Yleensä verkkona toimii internet, jonka kautta puhelut soitetaan tavalliseen puhelinverkkoon ja kännyköihin.

VoIP-yhteyskäytännöt koostuvat puhelun muodostukseen käytetyistä merkinantoprotokollista ja ääneen siirtoon käytetyistä puheprotokollista. Puhelu muodostetaan SIP-protokollan avulla.

VoIP:n vaatimukset

VoIP-puheluita varten tarvitaan laite ja internet-yhteys. Hyvän äänenkuuluvuuden takia laitteessa olisi hyvä olla laajakaistayhteys. IP-puhelut soitetaan joko ip-puhelimen tai kuulokkeiden ja mikrofonin avulla. Kuulokkeina käytetään yleensä laitetta, jossa on sekä kuulokkeet että mikrofoni. Myös matkapuhelimiin on mahdollista ladata VoIP-sovelluksia, joilla pystyy soittaman GPRS- ja WLAN-yhteyttä käyttäen. Tällaiset puhelut kustantavat vain internet-yhteyden hinnan.

VoIP:n vahvuudet

IP-puhelut ovat paljon edullisempia tavallisiin puheluihin verrattuna. Kun soitetaan normaaliin puhelin- tai matkapuhelinverkkoon, tällöin tarvitaan myös varsinaista puhelinoperaattoria. IP-puheluissa säästää eniten, kun ne soitetaan kahden IP-puhelimen välillä ja varsinkin ulkomaille soitettaessa. Suomesta saa jo nykyisin kiinteään internet-liittymään VoIP-lankapuhelimia. Operaattorit tietenkin pyrkivät estämään asiakkaiden siirtymisen IP-puhelinoperaattoreille. Tästä syystä kannattaa olla tarkkaavainen, että jos internet-liittymään liittää VoIP-lankapuhelimen, ettei puheluista ei joudu maksamaan.

VoIP:n ongelmat

Suurin ongelma IP-puheluiden kannalta on Internet-verkon ruuhkautuminen. Jos IP-puheliikenne kulkee priorisoimattomana muun liikenteen seassa, voivat puheluun kuuluvat paketit hävitä ruuhkatilanteissa. Tästä seuraa äänen laadun heikkenemistä. Ongelma voi myös olla viive. Yhdensuuntainen viive internetissä vaihtelee, mannertenvälisissä yhteyksissä viive voi olla jopa 80-100 millisekuntia. Kun puheviive on yli 400 millisekuntia, normaali keskustelu käy mahdottomaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *